edgeways.ru
Список форумов
Салон (архив)
Беседы о прекрасном - во всех его проявлениях. 
Украина во второй мировой:
Аватарка Пользователь: LUPUS (IP-адрес скрыт)
Дата: 06, February, 2008 15:18

спасибо [joanerges.livejournal.com]

список (ссылки смотри по ссылке):


Карпатська Україна

* Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні другої світової війни: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / М.М. Вегеш; НАН України. Ін-т історії України. — К., 1998. — 30 с. — укp.
* Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 - вересень 1939 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Н.Ю. Свідерська; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2001. — 20 с. — укp.
* Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938 - 1939): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / І.В. Буковський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 17 с. — укp.
* Юліян Химинець МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ - спогади міністра Карпатської України, html; вона ж, txt

--------------------------------------------------------------------------------

Червона Армія. Радянські партизани. Органи держбезпеки СРСР

* Авдеев М.В. У самого Чёрного моря - мемуари, html, російською
* Авдеев М. В. У самого Черного моря. Книга третья - мемуари, html, російською
* Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / О.М. Малярчук; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2005. — 20 с. — укp.
* Александров Н.И. Севастопольский бронепоезд - мемуари, html, російською
* Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / М.А. Слободянюк; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.
* Брагин М.Г. Ватутин (путь генерала). 1901–1944 - біографія, html, російською
* Бурдс Дж. Советская агентура: Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944 - 1948). М.; Нью-Йорк: Современная история, 2006 - історичне дослідження, протистояння між органами радянської держбезпеки та ОУН-УПА, pdf
* Вершигора П.П. Люди с чистой совестью - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
* Гладков Т.К. Легенда советской разведки — Н. Кузнецов - біографія, html, російською
* Грылев А.Н. Днепр — Карпаты — Крым - спогади, html, російською
* Олександр Довженко. Щоденник.doc - doc, 494,50 KB, те саме - htm, 191,62 KB
* Дорохов А. П. Крылатые защитники Севастополя - спогади, html, російською
* Исаев А.В. От Дубно до Ростова - історичне дослідження, html, російською
* Исаев А. В. Котлы 41-го - історичне дослідження, html, російською
* Карпов А.А. В небе Украины - мемуари, html, російською
* Киевская оборонительная операция (1) Трагедия под Уманью - pdf, 36,13 MB, російською
* Киевская оборонительная операция (2) Окружение Юго-Западного фронта - pdf, 51,97 MB, російською
* Киевская оборонительная операция (3) Трагедия под Киевом - pdf, 47,39 MB, російською
* Ковпак С.А. От Путивля до Карпат - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
* Кожедуб И. Н. Три сражения - мемуари, html, російською
* Кожедуб И.Н. Верность Отчизне - мемуари, html, російською
* Литвин Г.А., Смирнов Е.И. Освобождение Крыма - історичне дослідження, html, російською
* Д. Н. Медведєв Сильные духом. (Дело было под Ровно) - спогади офіцера НКВС, командира партизанського загону "Победители", що діяв на Рівненщині, zip, російською; те саме, html
* Огненные дни Севастополя - збірка спогадів, html, російською
* Пальмов В.В. Штурмовики над Днепром - мемуари, html, російською
* Партизаны и каратели - pdf, 4,07 MB, російською
* Португальский Р. М., Доманк А. С., Коваленко А. П. Маршал С. К. Тимошенко - біографія, html, російською
* Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939 - 1954 рр.): організація, дислокація, структура: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / О.В. Потильчак; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 37 с. — укp.
* Романов М.Я. Штурмовики над Карпатами - мемуари, html, російською
* Россия и СССР в войнах ХХ века - довідник, pdf, 1,58 MB, російською
* “...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...”. Красные партизаны Украины, 1941-1944: малоизученные страницы истории. Документы и материалы / Авт.-сост.: Гогун А., Кентий А. — Киев: Украинский издательский союз, 2006. - історичне дослідження, критика радянського партизанського руху
* П. А. Судоплатов Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 - мемуари одного з керівників НКВС, rar, російською; те сам, html
* Українське питання в радянсько-польських стосунках 20 - 50-х років XX ст.: військово-історичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / А.Г. Ліпкан; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 20 с. — укp.
* Федоров А. Ф. Подпольный обком действует - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
* Федоров А. Ф. Последняя зима - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
* Фотоскани архівних документів. Спогади радянського партизана Б.Д. Крутікова - djvu
* Шарипов А.А. Черняховский - біографія, html, російською

--------------------------------------------------------------------------------

Організація українських націоналістів. Українська повстанча армія. „Поліська Січ”

* Ukrainian Armies 1914-1955 (Osprey Men At Arms Series) - ілюстрований довідник, англійською, pdf, 9,5 Мб
* Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941 - 1944 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / В.М. Малюга; Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 19 с. — укp.
* Армія Безсмертних. Фотоальбом - видання Центру досліджень визвольного руху (Львів), html
* Armstrong John A.
Ukrainian Nationalism. 1939-1945 (1 ed) - історичне дослідження, djvu, англійською; вона ж, 2-ге видання (djvu, 4,25 Mb)
* А. Бедрій. ОУН і УПА - історичне дослідження, doc; вона ж, txt; те саме, doc
* Анатоль Бедрій Українська держава, відновлена актом 30 червня 1941 року - історичне дослідження, txt
* Білас І. Карально-репресивна система в Україні 1917-1953 рр. Суспільно політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. – Київ: Либідь – Військо України, 1994. – Кн. 2: Документи та матеріали.– 688 с. - збірка документів (djvu, 8,2 Mb)
* Бондарук Л. Михайло Сорока - біографія одного з провідних членів ОУН, pdf
* Юрій Борець УПА У ВИРІ БОРОТЬБИ - спогади вояка УПА, html
* Боротьба УПА з німецькими окупантами на Рівненщині в 1941-1944 рр. (cерія книг "Реабілітовані історією") - історичне дослідження, html; те саме, doc
* Тарас БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ “АРМІЯ БЕЗ ДЕРЖАВИ” - cпогади отамана Поліської Січі, html
* Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50-і роки ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Ю.О. Романишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 19 с. — укp.
* А.А.Войцеховский, Ж.Т. Дыгас, Г.С. Ткаченко "Без права на реабилитацию" Книга 1 і Книга 2 - збірка статей з критикою діяльності ОУН-УПА, rar, російською; Книга 1 і Книга 2 - те саме, html
* Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С. Украинский фашизм - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, djvu, російською
* Волинь. Східна Галичина 1943-1944: Путівник по польських та українських архівних джерелах (pdf)
* Володимир В'ятрович СОТЕННИЙ “БУРЛАКА” - біографія командира УПА, html
* Галина Гордасевич СТЕПАН БАНДЕРА: ЛЮДИНА І МІФ - біографія, html; вона ж, txt ; те саме, html
* В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи - історичне дослідження, видання Центру досліджень визвольного руху (Львів), pdf
* В. В'ятрович Рейди УПА теренами Чехословаччини - історичне дослідження, html
* Галаса В. Наше життя і боротьба - мемуари бандерівця, pdf
* Джерела з історії мережі ОУН(б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій половині 1942 - на початку 1945 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 [Електронний ресурс] / В.М. Ковальчук; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2005. — 19 с. — укp.
* Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940 - 1953 рокі: етнонаціональний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / В.Ф. Деревінський; Нац. акад. оборони України. — К., 2003. — 19 с. — укp.
* І. Дмитрук В лесах Лемківщині - мемуари вояка УПА, html; вона ж, txt
* Документы изобличают - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, djvu, російською
* Петро Дужий Деякі риси характеру Романа Шухевича - біографія, html
* Петро Дужий Степан Бандера - символ Нації - біографія, html
* Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / Д.Є. Забзалюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.
* Олег ЖДАНОВИЧ “НА ЗОВ КИЄВА” - спогади мельниківця про події в Києві у 1941-42 рр, html; те саме, doc
* Незалежний культурологічний часопис “Ї”. № 28. Волинь 1943. Боротьба за землю (pdf)
* Іван Йовик (Соколенко) НЕСКОРЕНА АРМІЯ (Із щоденника хорунжого УПА) – К.: МП «Леся», 1995. – 123 с. - спогади старшини УПА, html; те саме, doc
* Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі (30-і - 40-і рр. ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Л.В. Онишко; Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
* КВАЗIЕНЦИКЛОПЕДIЯ ОУН-УПА - біографічно-організаційно-фактологічний довідник, html
* Кедрин І. Життя – події – люди: спомини і коментарі. – Нью-Йорк: Червона калина, 1976. – 724 с. - спогади оунівця (djvu – 7,24 Mb)
* Анатолій Кентій ЗБРОЙНИЙ ЧИН УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. Том 1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920-1942 - історичне дослідження, html
* Юрій Киричук ІСТОРІЯ УПА - історичне дослідження, html
* Зиновій Книш Б'Є ДВАНАДЦЯТА. Спогади й матеріяли до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 року - спогади мельниківця, html
* Зиновій Книш В ЯСКИНІ ЛЕВА. Українець в польському підпіллі. На підставі записок і матеріялів Тадея Ґордона - спогади мельниківця, html
* Зиновій Книш ЗА ЧУЖУ СПРАВУ - спогади Михайла Козія, українця, вояка армії генерала Андерса, html
* Зиновій Книш ПЕРЕД ПОХОДОМ НА СХІД. Частина І. Спогади й матеріяли до діяння ОУН у 1939-1941 роках - спогади мельниківця, html
* Зиновій Книш ПЕРЕД ПОХОДОМ НА СХІД. Частина ІІ. Спогади й матеріяли до діяння ОУН у 1939-1941 роках - спогади мельниківця, html
* Зиновій Книш РОЗБРАТ. Спогади й матеріяли до розколу в ОУН у 1940-1941 роках - спогади мельниківця, html; те саме, html
* Федір Кондрат МИ СТАЛИ ВОЛІ НА СТОРОЖІ - спогади старшини УПА, html
* В. Ковальчук. Діяльність ОУН (б) та Запілля УПА на Волині та південному Поліссі (1941-1944 pp.). - Львів: Літопис УПА, 2006. - 512 с. - історичне дослідження, djvu
* Когут М. Командир Різун - спогади про командира УПА, pdf
* В. Косик. Українська Повстанська Армія - історичне дослідження, doc; вона ж, txt ; те саме, doc
* Codó Enrique Martinez. Guerillas tras la cortina de hierro / prologo del general D. Luis Garcia Rollan. - Buenos-Aires: Instituto informativo-editorial Ucranio, 1966. - 424 p. - історичне дослідження (djvu, 9,8 Mb), іспанською
* Martovych O. The Ukrainian Insurgent Army (UPA). – Munchen, 1950. – 76 p. - історичне дослідження (djvu, 4,5 Mb), англійською
* Матла З. Південна похідна група. – Мюнхен, 1952. – 32 с. - спогади керівника Південної похідної групи ОУН (djvu, 0,51 Mb)
* Петро Мірчук УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ 1942-1952 - історичне дослідження, html
* Місце і роль ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (кінець 1940 - серпень 1943 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Г.М. Стародубець; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 21 с. — укp.
* Національно-патріотичне підпілля Уманщини у Другій світовій війні (військово-політичний аспект): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / Б.Д. Чорномаз; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 22 с. — укp.
* Недовіз Д. Спомини з молодих літ. - Львів, 1996. - 136 с. - спогади оунівця (djvu+jpeg, 6,1 Mb)
* Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія - дослідження НАНУ, pdf
* Північна Буковина і Хотинщина в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.П. Фостій; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.
* Василь Паливода СПОГАДИ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНЦЯ І БАГАТОРІЧНОГО В'ЯЗНЯ ТАБОРІВ ГУЛАГУ - спогади вояка УПА, html; вона ж, txt
* Партизанськими дорогами з командиром "Залізняком".- Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”‚ 1997. - спогади про командира УПА, doc; те саме, doc
* Петренко Р. Слідами армії без держави. – Київ–Торонто, 2005. – 272 с. - спогади близького співробітника Т. Бульби-Боровця (djvu, 4,34 Mb)
* Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у 1939 - 1953 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Мизак; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 19 с. — укp.
* Полiщук В. Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН-УПА: djvu i html - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА
* В.Полищук Правовая и политическая оценка ОУН и УПА історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, html, російською; те саме, англійською, doc
* Полiщук В. Dowody Zbrodni OUN i UPA - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, djvu, польською
* Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944 - 1950-х роках: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / О.М. Дмитерко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 21 с. — укp.
* Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА (1944 - 1953): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / М.Я. Нагірняк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с. — укp.
* Рух Опору в Галичині в 1941 - 1944 роках: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Старка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.
* Марія Савчин Тисяча доріг - спогади члена ОУН, html
* Самостійницький рух на Волині в 40-х - на початку 50-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.П. Мазурок; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.
* Володимир Сергійчук Наша кров - на своїй землі історичне дослідження (українсько-польське протистояння на Волині), html
* Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – 576 с.
* Максим Скорупський ТУДИ, ДЕ БІЙ ЗА ВОЛЮ - спогади мельників ця – командира УПА, html
* Іван Стебельський ШЛЯХАМИ МОЛОДОСТИ І БОРОТЬБИ - Спогади оунівця, вояка ВВН (легіон Сушка), html
* Хрін Степан (С. Стебельський) Зимою в бункері. Спогади-хроніка 1947/1948. - Авгсбург, В-ВО «ДО ЗБРОЇ», 1950. – 65 с. - мемуари командира УПА, html; те саме, doc
* Григорій СТЕЦЮК “НЕПОСТАВЛЕНИЙ ПАМ'ЯТНИК” - спогади мельниківця з Волині, html
* Стецько Ярослав 30 червня 1941 - збірка статей, djvu
*Tys-Krokhmaliuk Yuriy. UPA in Warfare in Ukraine. Strategical, Tactical and Organizational Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – New-York, 1972. – 449 p. - історичне дослідження (djvu, 6,3 Mb), англійською
* Сергей Ткаченко ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ: ТАКТИКА БОРЬБЫ - історичне дослідження, html, російською
* У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ - ПІД БОЙОВИМИ ПРАПОРАМИ УПА - збірка репортажів, споминів, звітів, протоколів, передрук однойменного видання ОУН, html
* Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої світової війни: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / І.Г. Шишкін; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
* „Український визвольний рух” – збірки статей, видається Центром досліджень визвольного руху (Львів), pdf: Збірник 1, Збірник 2, Збірник 3, Збірник 4, Збірник 5, Збірник 6, Збірник 7, Збірник 8
* ФАМА – рекламна фірма Романа Шухевича - збірка статей, видання Центру досліджень визвольного руху (Львів), pdf
* Фотоскани архівних документів. Довідка КДБ УРСР про діяльність ОУН-УПА (1955) - djvu
* Фотоскани архівних документів. Накази по УПА "Північ", 1944 рік - djvu
* Фотоскани архівних документів. Націоналісти у Львові (спогади Романченко І.С) - djvu
* Фотоскани архівних документів. Рукопис щоденника оунівця О. Повшука - djvu
* С.Ф. Хмель УКРАЇНСЬКА ПАРТИЗАНКА - збірка статутів та вишкільних матеріалів УПА, html
* Шанковський Л. Похідні групи ОУН. Причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941–1943 рр. – Мюнхен: Український самостійник, 1958. – 369 с. - історичне дослідження (djvu, 6,1 Mb)
* Шумук Данило Передумане і пережите - спогади бандерівця, djvu
* Szcześniak A., Shota W. Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowei, 1973. - 588 s. - історичне дослідження (djvu, 10,4 Mb), критика діяльності ОУН-УПА, польською

--------------------------------------------------------------------------------

Збройні сили та апарат безпеки Третього Рейху. Союзники Рейху

* Документи з додатку до книги: Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів: Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові, 1993.
* Операция Барбаросса - pdf, 25,76 MB, російською
* CAM 129 - Operation Barbarossa 1941 (1) - Army Group South - pdf, 37,28 MB, англійською
* Concord - 7034 - Panzer Division 1935-1945 (2) The Eastern Front 1941-1943 - pdf, 43,57 MB, англійською
* Союзники Германии на Восточном фронте - pdf, 5,39 MB, російською

--------------------------------------------------------------------------------

Колабораціоністи

* Іван Буртик ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДРУГОЇ ДИВІЗІЇ УНА. Створення УНК і Другої Дивізії УНА - історичне дослідження, html
* Василь Верига ДОРОГАМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Леґенди про участь українців у здушуванні Варшавського повстання 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" - історичне дослідження, html; вона ж, але англійською
* Вольф-Дітріх Гайке УКРАЇНСЬКА ДИВІЗІЯ “ГАЛИЧИНА”. Історія формування і бойових дій у 1943-45 роках: html i djvu - історичне дослідження, html. Автор був начальником штабу дивізії "Галичина"; те саме, html
* Павло Грицак ВЕЖІ І КУЛЕМЕТИ. Спогади з Дивізії "Галичина" і большевицького полону - спогади дивізійника, html; те саме, txt
* Сергей Дробязко Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС - історичне дослідження, zip, російською; те саме, pdf, 31,57 MB
* Сергей Дробязко Восточные легионы и казачьи части в Вермахте - історичне дослідження, zip, російською; те саме, pdf, 32,02 MB
* Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. – 1953. – 128 с. - збірка статей про батальйони “Нахтігаль” і “Ролянд”(djvu+jpeg, 14,3 Mb)
* Андрій Дуда, Володимир Старик БУКОВИНСЬКИЙ КУРІНЬ В БОЯХ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ - історичне дослідження, html
* Євстахій Загачевський СПОГАДИ ФРОНТОВИКА - спогади дивізійника, html
* Колабораціонізм на території рейхскомісаріату "Україна" та військові зони в роки Другої світової війни: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.О. Шайкан; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 40 с. — укp.
* Роман Колісник Військова управа “Галичина” - спогади, txt
* Володимир Кубійович Початки Української дивізії “Галичина” - спогади керівника УЦК, txt
* Роман Лазурко НА ШЛЯХАХ ЕВРОПИ. Спогади старшини протипанцерної зброї - спогади дивізійника, html
* Євстахій Ленько П'ЯТЬ РОКІВ У РЯДАХ ВЕРМАХТУ - спогади (уривки), html
* Олег Лисяк, ред. БІЙ ПІД БРОДАМИ - збірка статей про дивізію „Галичина”, html
* Олег Лисяк ВІДЛАМКИ "ШИБКИ У ВІКНІ" - збірка статей про дивізію „Галичина”, html
* Місцеві військові формування збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 роки): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.І. Дерейко; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — укр.
* o. Ісидор Нагаєвський СПОГАДИ ПОЛЬОВОГО ДУХОВНИКА - спогади капелана дивізії "Галичина", html
* Петро Недзельський Соціально-політичні та соціально-психологічні передумови створення української дивізії “Галичина” - історичне дослідження, txt
*Ярослав Овад БО ВІЙНА ВІЙНОЮ... - спогади дивізійника, html
* Василь Сірський УПА Й ДИВІЗІЯ “ГАЛИЧИНА”: факти й фантазія - історичне дослідження, html
* Чуев С. Проклятые солдаты.doc - doc, 2,80 MB, російською
* Pavlo Shandruk ARMS OF VALOR - спогади генерала Павла Шандрука, html, англійською
* Сергій Шнерх, ред. ОБМАНУТІ НАДІЇ: Спогади колишніх Юнаків протилетунської оборони - спогади трьох із Українського Юнацтва ППО Рейха, html

--------------------------------------------------------------------------------

Гітлерівська окупація

* Дюков А.Р. За что сражались советские люди - історичне дослідження, html, російською
* Економічна експансія "третього рейху" та промисловість України в роки Другої світової війни: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.Г. Вєтров; НАН України. Ін-т історії України. — К., 1999. — 22 с. — укp.
* Василь Офіцинський ДИСТРИКТ ГАЛИЧИНА (1941-1944) - історичне дослідження, html
* Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939 - 1945 рр.: людський вимір: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.М. Грідіна; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.
* Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 - вересень 1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Гордієнко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.
* Спогади жителів Рівненщини, вивезенних гітлерівцями на каторжні роботи до Німеччини (cерія книг "Реабілітовані історією") - html
* Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939 - 1945 рр.: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / М.Л. Головко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 45 с. — укp.
* Фотоскани архівних документів. Запис спогадів про роки війни Пясецької М.Ю. (Львів) - djvu
* Фотоскани архівних документів. Окупація Львова (Романченко І.С) - djvu
* Фотоскани архівних документів. П.Л. Фрідман, окупація Львова. Замітки 1946 - djvu
* Фотоскани архівних документів. Спогади трьох свідків окупації Львову - djvuПерейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать

Тема Написано Дата
Библиотеки в интернете Bapнак 05.02.2008 17:37
Библиотеки в интернете 2 Bapнак 05.02.2008 17:38
Библиотеки в интернете 3 Bapнак 05.02.2008 17:40
остлась на месте тоько одна 136!!!! Александр 05.02.2008 18:07
Библиотека по безопасности Bapнак 30.08.2008 15:03
Мировая цифровая библиотека Bapнак 14.05.2009 00:04
предложение - кидать сюды ссылочки на библиотеки Bapнак 05.02.2008 19:20
Украина во второй мировой: LUPUS 06.02.2008 15:18
А тест-то зачем постить-ссылку и хватит, ну может краткий... Александр 08.02.2008 12:58
Напоминаю о Лабазове: LUPUS 06.02.2008 15:20
Бонистика как наука Bapнак 06.02.2008 16:56
Век Просвещения Bapнак 08.02.2008 11:25
Отв: Библиотеки в интернете tauk 24.02.2008 02:17
Брокгауз & Ефрон Pirx 30.04.2008 13:44
Электронная библиотека книг XVI-XVII вв. Pirx 27.06.2008 13:38
http://gen.lib.rus.ec/ LUPUS 16.10.2008 18:23
еще LUPUS 23.10.2008 14:34
и еще кой-чего LUPUS 23.10.2008 14:38
mnib.malorus.org LUPUS 20.10.2008 16:27
http://lib.rus.ec/ Bapнак 01.11.2008 23:35
Архив Н.А.Морозова (РАН) Pirx 16.12.2008 21:32
Подборка от i_grappa LUPUS 30.12.2008 15:19
Gerardus Mercator Atlas LUPUS 16.01.2009 22:58
Философия истории, теория истории и пр. Pirx 18.01.2009 22:12
Археология.Ру. ссылки LUPUS 29.01.2009 14:22
Малорусская народная историческая библиотека LUPUS 13.02.2009 23:00
Коперник в сети Bapнак 03.03.2009 23:25
Каталог манускриптов Bapнак 03.03.2009 23:27
Космография Птолемея (ок. 1467) с цв. картами Bapнак 05.03.2009 22:55
Только ссылка побилась. edge 11.03.2009 06:14
http://www.archive.org/details/gutenberg Bapнак 10.03.2009 22:13
Историко-географические атласы LUPUS 03.04.2009 12:50
Учебник логики Maus 08.04.2009 15:52
Подборка книг по истории LUPUS 16.04.2009 16:53
501-1009 LUPUS 16.04.2009 16:53
Документы по ВКЛ LUPUS 23.04.2009 12:19
Архив русской эмиграции (БГ и власовцы) LUPUS 18.05.2009 12:02
кстати LUPUS 18.05.2009 12:25
Театральная библиотека : пьесы , книги , статьи , драмату... Bapнак 16.06.2009 00:18
Электронная библиотека ГПИБ России(tu) Pirx 28.07.2009 16:36
Польская библиотека в интернете Bapнак 07.01.2010 20:26
Сербский ресурс - Археология. Антропология. История. LUPUS 05.02.2010 14:03
книжные поисковики frank 25.03.2010 21:58
Отв: Документы в интернете LUPUS 29.07.2010 16:26
Советские журналы Pirx 24.01.2011 09:48
Отв: Библиотеки в интернете(tu) Bapнак 07.01.2012 01:20
Rare Books Published in Imperial and early Soviet Russia Bapнак 24.10.2012 00:59
Советский склад ГрачЪ 22.02.2013 00:05


Ваше имя: 
Ваш email: 
Тема: 
Прикрепить файл
  • Файлы не могут быть больше, чем
  • ещё 20 файлов может быть прикреплено
Smileys
...
(loading smileys)
Незарегистрированный пользователь должен ввести код, чтобы публиковать сообщение. Действителен только последний показанный код.
Введите код:  Картинка
В онлайне

Гости: 226

This forum powered by Phorum.

Large Visitor Globe